Home > 정보공개 > 정보공개자료

정보공개자료

정보공개자료

7건, 1/1페이지

No 제목 작성일
7 2020년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 첨부파일 1 : 20210427_2020-nyeon-do-gi-bu-geum-mo-geum2.pdf 등록일 : 2021-04-27 2021-04-27
6 2019년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 첨부파일 1 : 20200325_2019-nyeon-do-gi-bu-geum-mo-geum2.pdf 등록일 : 2020-03-25 2020-03-25
5 2018년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 첨부파일 1 : 20190401_2018-nyeon-do-gi-bu-geum-mo-geum2.pdf 등록일 : 2019-04-01 2019-04-01
4 2017년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 첨부파일 1 : 20180329_2017-gi-bu-geum-mo-geum-aek-hwal2.pdf 등록일 : 2018-03-29 2018-03-29
3 2016년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 첨부파일 1 : 20170731_2016-nyeon-do-gi-bu-geum-mo-geum2.pdf 등록일 : 2017-07-31 2017-07-31
2 2015년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 첨부파일 1 : 20170731_2015-nyeon-do-gi-bu-geum-mo-geum2.pdf 등록일 : 2016-08-18 2016-08-18
1 한국문화예술회관연합회 2014년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 첨부파일 1 : 20150821_2014-nyeon-gi-bu-geum-mo-geum-aek2.pdf 등록일 : 2015-08-21 2015-08-21
1